MEDLEMSKAP

Medlemskap

Enklaste sättet att bli medlem, betala in medlemsavgiften på plusgirokontot  454 67 75 - 0

Glöm inte att ange NAMN, ADRESS,TELEFON och gärna mail-adress om det finns.

Fyll gärna i personnummer för barn/ungdomar eftersom föreningsbidrag utgår där barn/ungdomar deltar i verksamheten.MEDLEMSAVGIFT 2016

PRIS

Vuxen

125 krFamilj(2 vuxna+ barn)

300 kr