STARTSIDA

Välkommen till

 Ljungs Bygde och fritidsförenings hemsida

 



Välkomna att fira Valborg i Perstorp kl: 18.00.

Anmälan till Britt-Marie 073 593 48 64 senast den 22/4


PÅ aktivitet sida finns vår och sommar utskicket.

Där kan ni kolla vad som ska hända.



MVH Styrelsen





Lämna din mail-adress här eller andra uppgifter som ny adress eller mobilnummer,

så vi kan nå dig för information och påminnelser.Tack

 
 
 
 

Adressen är:

Ljungs Bygde och fritidsförening

Hjälmsäter Perstorp 1

585 75 Ljungsbro



Plusgirokonto: 454 67 75 - 0

Föreningen håller till i Perstorps gamla skola ca 12 km norr om Ljungsbro.


Föreningens målsättning är:

Att tillvarata medlemmarnas intressen för bygdens gemensamma angelägenheter.

Att skapa förutsättningar för gemensamma aktiviteter där barn och ungdomsverksamhet prioritera.

Att förvalta och driva verksamhet i Perstorps före detta skola